Mult chat se3x

Bu yeni yaratılan unsurlar, oldukça heyecan verici ve yaratıcı olmalarına karşın düşük kültür olarak görülüyor, Modern Sanat hareketini tekrarlayan sanatsal denemelerse yüksek kültür olarak değerlendiriliyordu. Çizgi romanlara ve rock müziğe yakın dursalar da bunların değerini yeterince takdir edemiyorlardı.Bunun ardından ikinci karşıt-kültür geldi: yuppieler. Eski nesillerin Yüksek Modernist sanatı tek gerçek sanat olarak gördüğü bir dünyada, önemli olanın kültürün yüzeyi (imajı) olduğunu söyleyerek yeni bir perspektif geliştirmeye çalıştılar.Dönemin gençleri sosyalist bir devrimin rüyasını görmekteydi.Yeni nesil, hippie nesli, şimdilerde karşıt-kültür olarak da bilinen kendi değerlerinde ısrar etti.Kültürel ürünler, süreçler ve kimlikler dönüşüm geçirmekteydi.Karşıt-kültürün estetik içeriği Yüksek Modernizmden Postmodernizm’e geçiş sürecini temsil ediyordu. Yy.ın ilk dönemlerine ait avant-garde müziği, Bauhaus hareketini ve soyut resimleri kullanıyor, diğer yanda çizgi romanları, rock müziği ve yeni dalga bilim-kurgu akımını yaratıyorlardı.

Birinin bunları beğenip beğenmemesi kimin umurunda, bunun hiçbir anlamı yok.Bu nedenle geek kültürü ve nerd kültürü, bir ve aynı kültürel hareket olarak değerlendirilecektir.Bizim için ilgi çekici olan, bu tanımların geek kültürüne dokunması ama bu kültürün sınırlarını netleştirmemesidir.Gördüğünüz gibi, geek ve nerd kavramları arasındaki fark -şayet bu sözcüklerin anlamları üzerine yürütülen sonu gelmez tartışmalara katılmak arzusu taşımıyorsanız- pek de ilgi çekici boyutta değil.Bu makalede, bu iki sözcüğü birbirinden ayırmamayı tercih ediyoruz.

Leave a Reply